home: parchet oswald
  Prima pagina Parchet + Mozaic Sugestii Produse Case din buştean Servicii  
  Despre noi Contact  
 
   
  Descriere produs: << lista produselor PALUX Lac bicomponent pentru parchet Preț: 24,5 + 3,5 RON / 1 Litru (A+B)
         98,0 RON + 8 RON / 4 Litri (A+B)
produse de intretinere parchet

PALUX (Azur)

Lac bi-component pentru parchet


Domeniu de utilizare: PALUX este un lac cu două componente utilizat pentru finisarea transparentă în scop decorativ și de protecție a suprafețelor din parchet și a dușumelelor din diverse esențe lemnoase. Instrucțiuni de aplicare: Pregătirea suprafeței: Suprafața lemnoasă se rașchetează sau se șlefuiește cu hârtie abrazivă în lungul fibrei, după care se desprăfuiește.
Pregătirea produsului: Se amestecă 1 litru lac Palux cu 0,1 Kg Soluția II Palux. Amestecul se poate aplica imediat sau în maxim 4 ore de la preparare.
ATENȚIE: Nu preparați cantități mai mari decât cele posibil de utilizat în maxim 4 ore.

Mode de aplicare: Produsul se aplică nediluat cu pensula în 2-3 straturi. Primul strat se lasă 24 ore la uscare, după care se șlefuiește ușor, se desprăfuiește, urmând aplicarea celorlalte 1-2 straturi, la intervale de 3-4 ore între ele, șlefuirea nemaifiind necesară. Suprafața se va da în exploatare după 24 ore de la aplicarea ultimului strat.
Consum: Cu 1 L de amestec se acoperă 10-12 mp într-un strat (consumul variază în funcție de natura suprafeței și de modul de aplicare).
Timp de uscare: 24 ore la 23 °C
Curățarea echipamentului: Se curăță cu diluant D006-50.
Măsuri de securitate: Depozitare: se depozitează în ambalaj etanș, în spații bine aerisite, ferite de căldură, radiații solare și surse de foc deschis, la temperaturi între 5 - 30°C.

Conține: Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izo-alcani, ciclici, aromatice; Bis (dietilhexanoat) de cobalt, 2-butanon-oximă.

Poate declanșa o reacție alergică

R10 - Inflamabil; R51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic; R65 - Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire; R66 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii; R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală; S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor; S23 - A nu se inspira vaporii; S24 - A se evita contactul cu pielea; S29 - A nu se arunca la canalizare; S43 - În caz de incendiu, utilizați pulbere polivalentă ABC; S46 - În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta; S51 - A se utiliza numai în locuri bine ventilate


 
(c) 2010-2019 Parchet Oswald srl       Termeni şi condiţii de utilizare       ANPC       Politica de confidențialitate și cookie-uri