home: parchet oswald
  Prima pagina Parchet + Mozaic Sugestii Produse Case din buştean Servicii  
  Despre noi Contact  
 
   
  Descriere produs: << lista produselor LAZURAN TRILAK Lac luciu de oglindă, durabil, bi-component Preț: 185 RON / 4 Litri (A+B) produse de intretinere parchet

LAZURAN TRILUX

Lac luciu de oglindă, durabil, bi-component A+B

Luciu de oglindă
Factor de rezisteță la uzură: 10
Domeniu de utilizare: Se recomandă pentru lăcuirea pardoselilor de parchet, duşumea, precum şi a altor pardoseli interioare din lemn. Componenta „A” a Lacului de parchet bicomponent Lazurán se poate utiliza numai împreună cu componenta „B” a aceluiaşi sistem.
Date tehnice: Rentabilitate:
9 m2, într-un start (ambalaj de 0,75 l)
18 m2, într-un strat (ambalaj de 1,87 l)
30 m2, într-un strat (ambalaj de 3 l)
Diluare:
cu Diluant lac de parchet UNIVERSAL, care se poate utiliza şi pentru curăţarea uneltelor Timp de uscare, la 23ºC, grad 5: 6 ore
Reaplicare, la 23ºC: 8 ore
Nr. recomandat de straturi: 2 straturi
Şlefuire, la 23grade C: după 8 ore. Şlefuire uşoară după aplicarea primului strat
Dozaj: A: B = 3 volume: 1 volum
Utilizare: Amestecul de Lac de parchet bicomponent rezistent la uzură Lazurán „A” şi Lac de parchet bicomponent rezistent la uzură Lazurán „B” în proporţie volumetrică de 3:1 este gata de utilizare. Amestecul trebuie utilizat în max 6 ore la temperatura de 20ºC, şi în timp mai scurt la temperaturi mai mari de 20ºC. Lacul se va aplica pe suprafeţe uscate, la temperatura de 10-25 ºC şi umiditate cât mai scăzută !
Pregătirea suprafeței: Suprafeţele suport trebuie să fie deceruite, geluite sau şlefuite, uscate şi desprăfuite. Consumul de material se poate reduce considerabil prin aplicarea înaintea lăcuirii a unui strat de Grund pentru parchet Lazurán, care va diminua şi închiderea la culoare a parchetului.
Înaintea lăcuirii întregii suprafeţe se vor efectua probe de lăcuire cu amestecul de Lac de parchet bicomponent rezistent la uzură Lazurán „A” şi Lac de parchet bicomponent rezistent la uzură Lazurán „B” în proporţie volumetrică de 3:1. Dacă se constată modificări de culoare sau închideri de culoare, înseamnă că suprafaţa suport nu a fost şlefuită sau grunduită corespunzător.
Nu se recomandă utilizarea Lacului de parchet bicomponent rezistent la uzură Lazurán pentru lăcuirea suprafeţelor noi de parchet laminat prefinisat.
Mod de aplicare: Cu pensula sau rola, pe suprafeţe cu temperatura de 10-25oC.
Produse Progold recomandate pentru vopsire:
Rolă velur (928123)
După terminarea lucrului, uneltele se pot curăţa cu Diluant pentru parchet UNIVERSAL.
Dare în folosinţă: lacul de parchet se întăreşte într-o zi. Se poate da în folosinţă după 2 zile pentru trafic uşor, şi după 10 zile pentru trafic intens (de ex. sală de dans, sală de sport).
Termen de garanţie: Componentele “A“ şi “B“ se pot păstra 1 an, în ambalajele proprii, neamestecate, la temperatura de 10-25°.
Atenționări: Compoziţie: solvent, răşini sintetice
Componenţi periculoşi: Xilol
Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/j):500 g/l (2010)
Acest produs* conţine max. 5000 g / l COV.
(* = amestecul de Lac de parchet bicomponent rezistent la uzură LAZURÁN)
Produsul corespunde prevederilor Directivei 2004/42/EC a Parlamentului Europei şi Consiliului, privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili (COV), cu aplicare din anul 2010.

Norme de securitate: Clasa de combustibilitate: C4.
Etichetare: Xn nociv
R10 Inflamabil.
R20/21 Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea.
R38 Iritant pentru piele.
S1/2 A se păstra sub cheie şi a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S23 A nu inspira vaporii/aerosolii.
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi ochii.
S29 A nu se arunca la canalizare.
S36/37/39 A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/faţa.
S46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.
S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate.
Componenta ”B” a produsului conţine izocianat.


 
(c) 2010-2019 Parchet Oswald srl       Termeni şi condiţii de utilizare       ANPC       Politica de confidențialitate și cookie-uri